Prasy osadów Każda oczyszczalnia ścieków prowadząc skuteczny proces oczyszczania ścieków produkuje osad. Osad z oczyszczalni może znacząco różnić się składem, konsystencją oraz zdolnością do reagowania z preparatami chemicznymi. Oczyszczalnie komunalne posiadają osad pochodzący z procesu osadu czynnego. W przypadku kiedy oczyszczalnia pracuje stabilnie osad nie zmienia znacząco swoich właściwości. Oczyszczalnie ścieków przemysłowych mogą cechować się dużą zmiennością charakterystyki osadu oraz ilości jego napływu. Wspomniana zmienność…

Read More